این شرکت از زيرمجموعه‌های شرکت تونیران پترول است كه یک شرکت سرمایه گذاری و توزیع کننده نفت و گاز است که در زمینه پتروشیمی، نفت و گاز طبیعی، بنزین و مشتقات نفتی و محصولات پتروشيمی فعالیت می‌کند.

این شرکت، نفت و گاز و محصولات آن‌ها را به مقصدهای مختلف در جهان صادر می‌کند.  تونیران پترول منافع تجاری در حدود 35 کشور دارد.

درباره بخش پترول کلینیک دی

اين شرکت به همراهی شرکت تونیران پترول در 5 قاره جهان فعالیت تجاری دارد.

فعالیت اصلی این شرکت در زمینه بازاریابی و توزیع نفت و بنزین، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و کلیه فراورده‌های سوختی می‌باشد.

محل استقرار این شرکت شهر استانبول کشور ترکیه می‌باشد.

petrol photo for energy page
petrochemical photo for energy page

محصولات و فراورده‌های وابسته

الف: محصولات نفتی

 1. نفت سبک و سنگین
 2. گازوییل
 3. مازوت‌ها
 4. بنزین
 5. نفت چراغ
 6. LPG
 7. روان سازها
 8. پارافین
 9. قیر
 10. کوک نفتی

ب: محصولات صنایع پتروشیمی

 1. کودهای شیمیایی
 2. اوره
 3. فسفات دی آمونیم
 4. کودهای مخلوط نیترات آمونیم
 5. مواد اولیه پلاستیک
 6. pvc & Dop
 7. اسید سولفوریک
 8. اسید کلریدریک
 9. آمونیاک
 10. گوگرد
 11. دوده

به آسانی می‌توانید با ما ارتباط بگیرید

جهت ارتباط با شرکت کلینیک دی از طریق دکمه مشخص شده، اقدام نمایید.